Reconstructie N348 / N786 – Traverse Dieren

Dieren

Opdrachtgever: Provincie Gelderland / Aannemer: Combinatie Traverse Dieren (Besix / Hegeman / Mourik)

  • 1 kilometer muurafdekker
  • Taludplaten en Randelementen
  • Stootplaten
Megaklus Efko Beton voor ‘reconstructie N348 / N786 Traverse Dieren

Reconstructie N348 / N786 – Traverse Dieren

In opdracht van de Combinatie Traverse Dieren (Besix / Hegeman / Mourik) levert Efko Beton alle prefab betononderdelen voor het project ‘Reconstructie N348 / N786 – Traverse Dieren’. Het gaat onder andere om taludplaten, randelementen en stootplaten voor 3 kunstwerken en meer dan een kilometer aan muurafdekkers voor op de tunnelbakwand.

LEES MEER
LEES MEER

Het verkeer in en rond Dieren liep de afgelopen jaren tijdens de spits regelmatig vast. Traverse Dieren zorgt voor een betere doorstroming en een veilige stationsomgeving. Daar heeft de gehele regio profijt van. Doorgaand verkeer gaat straks onderdoor via de open tunnelbak, zonder oponthoud bij de verkeerslichten. Het lokale verkeer gaat bovenlangs. Bovendien worden de beide helften van Dieren weer met elkaar verbonden.

UITGELICHTE PRODUCTEN →

muurafdekkers

MUURAFDEKKERS

stootplaten

STOOTPLATEN

randelementen

RANDELEMENTEN

KADEMUUR MET STRUCTUURPRINT – BOTERHUISPOLDER WARMOND
TREKBANDBRUG AMSTERDAM
Menu