Sint Annaparochie

Nieuwe gekleurde kademuur

Opdrachtgever: gemeente Het Bildt / Aannemer: Oosterhof-Holman

  • Ontworpen in nauw overleg met omwonenden
  • Vervanging bestaande kademuur
  • Stootplaten voor renovatie brug
Voor de renovatie van de brug leverde Efko Beton tevens de stootplaten.

Nieuwe gekleurde kademuur, Sint Annaparochie

Voor de vervanging van een kademuur in Sint Annaparochie leverde Efko Beton kademuurelementen in gekleurd beton. De kleur van de kademuur is in samenspraak met de buurtbewoners bepaald.

LEES MEER
LEES MEER

Met behulp van kleurmonsters is gekozen voor een roodbruine kleur ‘oxide rood’.

HET PROJECT

Het project in Sint Annaparochie is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Het Bildt. Oosterhof-Holman won de aanbesteding en vond in Efko Beton de juiste partij om de kademuur te maken. Tevens is de nabij gelegen brug gerenoveerd en de riolering en de bestrating opnieuw aangelegd. In verband met reductie van CO2-uitstoot is er gekozen voor het toepassen van hoogovencement. Om de afstand voor de aanvoer van materialen te beperken, is nauw samengewerkt met een wapeningsleverancier uit de buurt.

UITGELICHTE PRODUCTEN →

Kadeschorten

KADESCHORTEN

BETONELEMENTEN STEDE BROEC
KADEMUUR SNEEK
Menu