Een koeienoversteekplaats is een constructie in de weg of op het eigen erf waar koeien met voorrang kunnen oversteken. Een dergelijke oversteekplaats voor koeien kan wenselijk zijn wanneer er een weg loopt tussen stal en weide, om meer weidegrond beschikbaar te maken die buiten het blok ligt of om weidegang in combinatie met automatisch melken mogelijk te maken. Efko Beton biedt veeroosters en afrastering voor de realisatie van koeienoversteekplaatsen.

Menu