EFKO OPEN AIR

100 jaar ontwerplevensduur, architectonisch beton, kleurbeton, verbeterde arbeidsomstandigheden en geen lawaai van trilmotoren meer. De intrede van zelfverdichtend beton maakte dit allemaal mogelijk.

Bent u tijdens uw tour al door het nieuwe kantoorpand gelopen? In de hal heeft u waarschijnlijk de stamper zien liggen die voorheen werd gebruikt om lucht uit de specie te trillen. Hier vertellen we u meer over zelfverdichtend beton.

BEKIJK DE VIDEO

How do they do it? Bekijk in deze video hoe de voorbereide betonspecie wordt gestort in de mallen. Door de innovatieve samenstelling van de betonspecie komt daar geen stamper meer aan te pas.